Home / Informasi / Kajian Mangsa Scam

Kajian Mangsa Scam

Kajian dan tinjauan ini adalah bagi mengumpul maklumat dari mereka yang terlibat /menjadi mangsa scam. Dapatan ini diharap akan membantu usaha memerangi dan memberi kesedaran kepada umum untuk menjauhi aktiviti scam. Kaji selidik ini adalah untuk kajian Persatuan Lariba dan pihak Persatuan Lariba tidak terlibat atau menyalurkan maklumat terus kepada mana-mana pihak berkuasa. Maklumat Email yang diterima hanya digunakan untuk tujuan pengesahan input kajian agar tiada data berulang atau SPAM. Pihak Persatuan Lariba tidak akan menggunakan atau mendedahkan meklumat Email kepada pihak lain.
Email bagi tujuan pengesahan data agar tiada input berulang. Maklumat Email tidak akan didedahkan kepada lain pihak.

About Admin

Check Also

SOAL-JAWAB MENGENAI PENANGGUHAN BAYARAN ANSURAN PEMBIAYAAN BANK SELAMA 6 BULAN – PART 2

Soalan #7: Adakah syarikat2 kewangan lain seperti AEON Credit, Angkasa, Koperasi dll atau agensi2 kerajaan …